Odoo CMS - a big picture

Tukipalvelut

Tukipalveluissa hoidamme kaikki yrityksen käytössä olevat laitteet ja ohjelmistot sekä niihin kohdistuvat tukipyynnöt. Tukipyynnöt hoituvat erikseen sovituin yhteyksin, joko etäyhteyden tai paikan päällä tapahtuvan tukipalvelukäynnin kautta.

Konesalipalvelut

Konesalipalveluissa otamme hallintaan asiakkaan palvelimet sellaisenaan, joko asiakkaan omassa konesalissa tai virtualisoimalla ne Kupari Datan konesaleihin. Asiakas voi kaikissa tapauksissa itse hallinnoida palvelimissa olevia sovelluksia.

Virtualisointi tuottaa merkittävää kustannussäästöä fyysisiin palvelimiin ja omaan konesalitilaan verrattuna.

Konesalipalveluissa toimitamme palvelinten lisäksi myös levykapasiteettia ja varmistuspalveluja, sekä virtualisoimme sovelluksia ja esityskerrosta eli työpöytää.

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut tuotamme omista kotimaassa sijaitsevista konesaleista, joiden hallinta on meidän omissa käsissämme.

Omassa hallinnassa olevien pilvipalveluiden etuina ovat mm. tiedostokohtaiset palautukset ongelmatilanteissa ja nopeat ratkaisut erilaisiin ongelmatilanteisiin sekä tietoturva-asiat. Konesaliin tai asiakkaan luokse voidaan tarvittaessa mennä myös paikan päälle.
Pilvipalvelut ovat nopeasti käyttöönotettavia palveluita. Takaamme pilvipalvelujen käytettävyyden sovituilla SLA-mittareilla.

Tietoliikennepalvelut

Tietoliikennepalveluissa rakennamme asiakkaan eri toimipisteiden välille ns. Yritysverkon, jossa kaikkien paikkakuntien kaikki IT-palvelut toimivat kuin omassa toimipisteessä. Toimipisteiden välille ei enää tarvitse rakentaa omia erillisiä yhteyksiä. Yhteydet voidaan toteuttaa joko yhteisenä sillattuna lähiverkkona tai toimipaikkakohtaisina reititettyinä aliverkkoina, joilla on omat IP-luokkansa. Internetyhteydet hoituvat keskitetysti paikkakuntakohtaisten liittymänopeuksien mukaisesti. Tietoliikennepalveluihin voidaan sisällyttää myös kotisivujen hostaus-palvelut.